Nowe inwestycje w Szpitalu Św. Elżbiety w Katowicach w ramach dofinansowania z Funduszu przeciwdziałania COVID-19

Z uwagi na to, że placówka pełniła rolę szpitala zakaźnego dla pacjentów zainfekowanych COVID-19, przykładana jest szczególna waga do przyjmowania pacjentów tego typu i zapewnienia im jak największego bezpieczeństwa i komfortu. Jest to możliwe m.in. dzięki kolejnym trzem inwestycjom podjętym przez Grupę American Heart of Poland w zakresie zwiększenia dostępności do tlenu.

Pierwsza z nich obejmowała dostawę i montaż zbiornika na ciekły tlen medyczny z myślą o zwiększeniu jego rezerw i racjonalizacji dostaw. Jest to już trzeci zbiornik tego typu, który posiada Szpital Św. Elżbiety w Katowicach. Jego montaż wymagał m.in. wykonania dodatkowego fundamentu i rozbudowy ogrodzenia węzła ze zbiornikami. W ramach drugiej inwestycji zrealizowane zostało też przyłącze elektryczne na potrzeby zainstalowanych zbiorników.

Projekty wdrażane przez nas w ramach Funduszu przeciwdziałania COVID-19 pozwoliły również podnieść liczbę punktów poboru tlenu w Szpitalu Św. Elżbiety, a co za tym idzie – zwiększyć możliwości w przyjmowaniu pacjentów z COVID-19. Dzięki modernizacji instalacji tlenu medycznego i rozszerzeniu bazy łóżek wyposażonych w źródło tlenu, katowicka placówka zyskała 8 nowych punktów poboru i obecnie jest w stanie zająć się hospitalizacją nawet 75 pacjentów z COVID-19.

Powyższe inwestycje były realizowane przy dofinansowaniach z Funduszu przeciwdziałania COVID-19, których łączna wartość wyniosła ponad 75 000 zł. W najbliższym czasie planowane są dalsze działania zwiększające możliwość opieki nad pacjentami covidowymi w Szpitalu im. Św. Elżbiety. Będą to m.in. prace związane z wymianą rozprężalni tlenu medycznego. W tym wypadku inwestycja również będzie realizowana przy wykorzystaniu środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, tym razem w wysokości 95 000 zł.

Scroll to Top